top of page

ב"ה

yitgadal.png

    יש מי שיאמר

!קַדִּישׁ

אמירת קדיש במשך שנת האבל

זהו הדבר החשוב ביותר

שאתם יכולים לעשות עבור יקירכם

הרשמו כאן וניצור עימכם קשר בהקדם
העוצמה שבמילים
אנדרטה אמיתית
מילות הקדיש מביעות את האמונה באלוקים גם ברגעים הקשים של אובדן ופרידה "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" – יתגדל ויתקדש שמו הגדול של בורא העולם. הקדיש מסתיים בתפילה כי יבוא שלום בעולם: "עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן."
לכל יהודי יש משאלה חשובה ביותר בחייו, להשאיר אחריו ‘קדיש’. כלומר: לדאוג לכך שלאחר ה’מאה ועשרים’ יהיה מי שיאמר קדיש לזכרו ולעילוי נשמתו במשך שנת האבל הראשונה וכן ביום הזכרון (יארצייט) בשנים שלאחר מכן. זוהי ההנצחה האמיתית שכל יהודי יכול לבקש לעצמו.
יש לך קדיש!
זכות וחובה
מרכז חב”ד תל אביב, מאפשר לכל אדם להשאיר אחריו ‘קדיש’ על ידי יהודי מהימן וירא שמים שיאמר קדיש וילמד משניות (משנה אותיות נשמה) שלוש פעמים ביום במשך שנת האבל ואחריו בכל שנה ביום הפטירה לזכרו ולעילוי נשמתו של המנוח. 
חובת אמירת הקדיש הינה זכות המוטלת על בני המנוח מהם נדרש לבוא לבית הכנסת לשלושת התפילות - שחרית, מנחה וערבית. לעיתים זה אינו מתאפשר מסיבה כל שהיא בפרט כשאין למנוח בנים. כמו כן, בשנים מאוחרות יותר, קורה שלא תמיד זוכרים את התאריך העברי של ימי הזכרון.
ספר הקדיש - לא שוכחים
במרכז חב”ד שומרים את שם המנוח ותאריך הפטירה במערכת ממוחשבת - ‘ספר הקדיש’ שמטרתה להזכיר לבני המשפחה בכל שנה, לפני יום הזכרון את התאריך העברי המדויק וביום הזכרון עצמו אנו דואגים לאמירת קדיש וללימוד משניות, לפי דיני ישראל, זאת עד שיקויים היעוד “בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה ה’ אֵלוֹקִים דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים” בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
bottom of page